पुणे; ई-केवायसी न केलेले तालुकानिहाय शेतकरी संख्या

ई-केवायसी न केलेले तालुकानिहाय शेतकरी

तालुका यादी— शेतकरी संख्या

भोर — ३५२४,

वेल्हा — १६६७,

मावळ — ३४३६,

मुळशी — २९७४,

हवेली — २९९८,

खेड — १२२२९,

आंबेगाव — ६०५७,

जुन्नर — १३९०८,

शिरूर — ८३८९,

बारामती — ८१३४,

इंदापूर — ६४०२,

दौंड — ७८७३

पुरंदर — ६५३४

👉तुमची केवायसी झाली की नाही येथे चेक करा